اخبار

تاریخ: 1399/06/24

تولید نرم افزار سفارش مشتری در شرکت بهداد از سه بخش اصلی تشکیل گردیده است: اول مرحله برنامه ریزی و امکان سنجی؛ دوم مرحله پیاده‌سازی، آزمون و مستندسازی؛ سوم استقرار و نگهداری نرم افزار می‌باشد. الگو های تولید نرم افزار بسته به نوع کار و قرارداد فی‌مابین تعریف می گردد؛ به عنوان مثال الگو آبشاری، الگو حلزونی، الگو تکرارشونده و افزایشی، الگو توسعه سریع و الگو اسکرام، همچنین استاندارد رسمی سازماندهی فرایند ساخت محصولات و روشی برای مدیریت و نظارت پیشرفت کارها در کلیه پروژه‌ها اعمال خواهد شد. بهداد در طراحی و توسعه‌ی نرم افزارهای اختصاصی سال‌ها تجربه دارد و در این زمینه افتخارات بسیاری را کسب کرده است. پرسنل دپارتمان تولید نرم افزار بهداد به انواع زبان‌های برنامه نویسی تحت پلتفرم‌های مختلف و دیگر فناوری‌ها مسلط و حرفه‌ای هستند و همیشه بهترین را به شما پیشنهاد خواهند داد.

ادامه خواندن

دروس جدید

تاریخ: 1399/06/24

تولید نرم افزار سفارش مشتری در شرکت بهداد از سه بخش اصلی تشکیل گردیده است: اول مرحله برنامه ریزی و امکان سنجی؛ دوم مرحله پیاده‌سازی، آزمون و مستندسازی؛ سوم استقرار و نگهداری نرم افزار می‌باشد. الگو های تولید نرم افزار بسته به نوع کار و قرارداد فی‌مابین تعریف می گردد؛ به عنوان مثال الگو آبشاری، الگو حلزونی، الگو تکرارشونده و افزایشی، الگو توسعه سریع و الگو اسکرام، همچنین استاندارد رسمی سازماندهی فرایند ساخت محصولات و روشی برای مدیریت و نظارت پیشرفت کارها در کلیه پروژه‌ها اعمال خواهد شد. بهداد در طراحی و توسعه‌ی نرم افزارهای اختصاصی سال‌ها تجربه دارد و در این زمینه افتخارات بسیاری را کسب کرده است. پرسنل دپارتمان تولید نرم افزار بهداد به انواع زبان‌های برنامه نویسی تحت پلتفرم‌های مختلف و دیگر فناوری‌ها مسلط و حرفه‌ای هستند و همیشه بهترین را به شما پیشنهاد خواهند داد.

ادامه خواندن

کلاس های جدید

تاریخ: 1399/06/24

تولید نرم افزار سفارش مشتری در شرکت بهداد از سه بخش اصلی تشکیل گردیده است: اول مرحله برنامه ریزی و امکان سنجی؛ دوم مرحله پیاده‌سازی، آزمون و مستندسازی؛ سوم استقرار و نگهداری نرم افزار می‌باشد. الگو های تولید نرم افزار بسته به نوع کار و قرارداد فی‌مابین تعریف می گردد؛ به عنوان مثال الگو آبشاری، الگو حلزونی، الگو تکرارشونده و افزایشی، الگو توسعه سریع و الگو اسکرام، همچنین استاندارد رسمی سازماندهی فرایند ساخت محصولات و روشی برای مدیریت و نظارت پیشرفت کارها در کلیه پروژه‌ها اعمال خواهد شد. بهداد در طراحی و توسعه‌ی نرم افزارهای اختصاصی سال‌ها تجربه دارد و در این زمینه افتخارات بسیاری را کسب کرده است. پرسنل دپارتمان تولید نرم افزار بهداد به انواع زبان‌های برنامه نویسی تحت پلتفرم‌های مختلف و دیگر فناوری‌ها مسلط و حرفه‌ای هستند و همیشه بهترین را به شما پیشنهاد خواهند داد.

ادامه خواندن

طراحی و تولید این سایت متعلق به شرکت بهداد می‌باشد.